W dniu 24 stycznia 2023 r. w dzienniku ustaw została opublikowana Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, korzystnie wpływająca dla wszystkich Pracodawców, którzy w swoim zespole posiadają Pracowników z...