Składka na PFRON jak wspomnieliśmy w poprzednim naszym artykule, musi płacić każdy pracodawca zatrudniający powyżej 25 pracowników. Zwolniony jest z niej ten, który zatrudnia 6% pracowników z niepełnosprawnością w przeliczeniu na wszystkie pełne etaty swoich pracowników.

Odpowiednia deklaracja i czas wpłaty składki jest bardzo ważny, aby nie zostały nałożone konsekwencje karne na pracodawcę. Jaki to wniosek i do kiedy musi być zapłacona składka? To wyjaśnię w tym artykule.

PFRON – krótkie objaśnienie zagadnienia

PFRON to skrót, który oznacza Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To organ administracyjny, który wspiera osoby z niepełnosprawnością w zakresie rehabilitacji jak i zatrudnieniu. Utrzymuję się z wpłat pracodawców jak i budżetu Państwa. Realizuje różne programy jak i projekty na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Więcej przeczytasz w naszym poprzednim artykule o PFRON-ie.

Do kiedy i na jakiej deklaracji należy dokonywać wpłat PFRON? Objaśnienie. 

Deklaracja, na której dokonuje wpłaty pracodawca ma nazwę DEK – I – 0. W tej deklaracji należy wpisać według objaśnień odpowiednie dane w rubryki. Zawiera ona dane pracodawcy, informacje, za jaki okres płacona jest składka oraz informacje o zatrudnionych pracownikach z niepełnosprawnością w przeliczeniu na pełne etaty. Na drugiej stronie należy wpisać znak decyzji, która mówi o złagodzeniu obowiązku wpłat składek, jeśli oczywiście taki występuje.  To dwustronicowa deklaracja, która zawiera wszystkie potrzebne informacje do dokonania składki na PFRON. 

Do kiedy płacimy składkę na PFRON?

Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) musi być opłacona do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. Na przykład, składka za styczeń musi zostać opłacona do 20 lutego. Jeśli masz pytania lub wątpliwości związane z płatnościami, zalecamy kontakt z biurem PFRON lub zasięgnąć opinii swojej księgowej.

Na jakie konto bankowe należy wpłacić składkę? Numery kont bankowych dla poszczególnych instytucji.

Okazuję się, że nie ma jednego konta, na które należy wpłacać. Są one przypisane odpowiednio do instytucji. Każda z tych instytucji składa deklaracje o innym oznaczeniu. Jakie to są oznaczenia i numery kont?

O to one:

 • Pracodawca, składa deklaracje DEK-1-0,
  numer konta 07 1130 1017 0019 9361 9020 0036;
 • Sektor finansów publicznych, składa deklaracje DEK 1-a,
  numer konta 77 1130 1017 0019 9361 9020 0037;
 • Niepubliczne uczelnie, szkoły, przedszkola, żłobki, inne formy wychowania przedszkolnego, placówki opiekuńczo – wychowawcza, regionalne placówki opiekuńczo – terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, placówki resocjalizacyjne, a także kluby dziecięce składają deklaracje DEK-1-b,
  numer konta 50 1130 1017 0019 9361 9020 0038;
 • Zakłady pracy chronionej, deklaracja DEK-2-a,
  numer konta 23 1130 1017 0019 9361 9020 0039;
 • Zakłady aktywności zawodowej lub pracodawca, który nie wydzielił lub zorganizował stanowiska pracy dla pracownika, który w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utracił zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku, składa deklaracje odpowiednio DEK-2-b, lub DEK-W,
  numer konta 93 1130 1017 0019 9361 9020 0040;
 • Pracodawca, który prowadzi zakład aktywności zawodowej, sprzedaję to składa deklarację DEK-2-u,
  Numer konta 16 1130 1017 0019 9361 9020 0068.

Lista aktualnych numerów kont do wpłat należy co najmniej 2 razy do roku sprawdzać na stronie PFRON-u, aby nie doszło do pomyłki w płatności.

Do kiedy płacimy składkę na PFRON? Podsumowanie.

Składkę na PFRON należy zgłosić i dokonać jej obliczenia na odpowiedniej deklaracji. Pracodawcy używają najczęściej deklaracji DEK-1-0. Ważne jest, aby pilnować kwoty i terminu, w którym należy opłacić składkę. Za brak wpłaty grozi kara do 5 tysięcy złotych.

Jeśli jesteś pracodawcą, który zatrudnia powyżej 25 pracowników i chcę się dowiedzieć, czy jest możliwość zwolnienia z obowiązku płatności tej składki, skontaktuj się z nami. Przeprowadzimy dla Ciebie doradztwo względem optymalizacji zatrudnienia w Twojej firmie.

Aneta Skrzypek
Aneta Skrzypek

Cześć, mam na Imię Aneta Skrzypek. W AOZ pracuję jako Specjalista ds. rekrutacji i promocji.

Oprócz kontaktu z ludźmi w rekrutacji lubię zaszyć się w biurze i co nieco napisać, czym chętnie dzielę się na naszym blogu.

Jestem osobą z niepełnosprawnością wzrokową, straciłam oko w wypadku, więc temat niepełnosprawności jest mi bliski i to jemu poświęcę najwięcej uwagi.