Jakie pierwsze kroki należy wykonać, aby osoba z niepełnosprawnością miała szanse na podjęcie zatrudnienia? Gdzie szukać takich osób do pracy? Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy, który zdecyduję się na zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością? Na te pytania odpowiem w dalszej części tego artykułu, ale na wstępie wyjaśnię kwestie samej rekrutacji.

Rekrutacja to proces selekcji i zdobywania nowych pracowników do organizacji lub instytucji. W ramach rekrutacji przedsiębiorstwa ogłaszają wolne stanowiska i poszukują kandydatów, którzy spełniają określone wymagania i posiadają odpowiednie umiejętności i doświadczenie. Proces rekrutacji może obejmować różne etapy, takie jak zbieranie aplikacji, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych, testów, ocenę umiejętności oraz referencje. Celem rekrutacji jest wyłonienie najlepszego kandydata, który najbardziej odpowiednio pasuje do wymagań stanowiska i organizacji.

Jakie są etapy rekrutacji?

W tym obszarze możemy mówić o 6 głównych obszarach, które omówimy sobie w osobnych punktach.

#1 Ogłoszenie

Firmy zazwyczaj rozpoczynają rekrutację od opublikowania ogłoszenia rekrutacyjnego, w którym opisują wymagania i oczekiwania dotyczące stanowiska pracy. Ogłoszenie może być publikowane na stronie internetowej firmy, portalach rekrutacyjnych, w mediach społecznościowych itp.
Gdy kandydaci zgłoszą swoje aplikacje to rekruterzy lub pracownicy działu HR (Human Resources – zarządzanie zasobami ludzkimi) oceniają przesłane kandydatury. Wybierają kandydatów, którzy najbardziej odpowiadają wymaganiom zawartym w ogłoszeniu.

#2 Rozmowa rekrutacyjna

Wybrany kandydat zostaje umówiony na rozmowę rekrutacyjną. Najczęściej odbywa się to przez telefon lub wideo, w celu oceny podstawowych umiejętności i sprawdzenia, czy kandydat jest dobrze dobrany do wymogów stanowiska. Mogą być zadawane pytania o doświadczenie zawodowe, motywację do pracy na danym stanowisku, oczekiwania dotyczące wynagrodzenia itp.

#3 Druga rozmowa rekrutacyjna

Może się odbyć druga rozmowa rekrutacyjna. To jest forma opcjonalna, nie każdy rekruter to stosuję w swojej pracy. Ten etap może obejmować bezpośrednie spotkanie z rekruterem, menadżerem działu lub potencjalnym przełożonym. Może to być bardziej szczegółowa rozmowa, w której przedstawiane są pytania dotyczące umiejętności technicznych, wiedzy branżowej, umiejętności interpersonalnych itp. Często w tej fazie kandydat jest proszony o przedstawienie przykładów sytuacji, w których musiał rozwiązać trudności lub osiągnąć określone cele.

#4 Zadanie testowe

W niektórych przypadkach pracodawcy mogą wymagać, aby kandydaci przystąpili do testów lub zadania praktycznego w celu oceny ich umiejętności i zdolności. Mogą to być testy pisemne, sprawdzanie wiedzy branżowej, lub symulowane sytuacje związane z pracą na danym stanowisku.

#5 Referencje

W niektórych przypadkach pracownik jest proszony o referencje od byłych pracodawców. 

Pozytywne referencje od byłych pracodawców lub osób, które mogą potwierdzić umiejętności i kompetencje kandydatów, są często wykorzystywane przez pracodawców w celu potwierdzenia informacji zawartych w CV i wyników rozmów kwalifikacyjnych.

#6 Decyzja

Na podstawie wyników wszystkich etapów rekrutacji, firma dokonuje ostatecznej decyzji, czy dana osoba zostanie zatrudniona. Może to obejmować negocjacje warunków zatrudnienia, wynagrodzenia.

Warto pamiętać, że proces rekrutacji może być różny dla różnych firm i stanowisk, a powyższe etapy to tylko ogólna wskazówka.

Gdzie szukać kandydatów z niepełnosprawnością do pracy?

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych może być korzystne dla organizacji, ponieważ przyczyniają się one do różnorodności zespołu, wpływają na pozytywny wizerunek firmy i mogą dostarczać unikalne perspektywy i umiejętności.
Oto kilka sposobów, jak można szukać i rekrutować osób niepełnosprawnych:

 1. Agencje rządowe lub organizacje non-profit
  Należy się skontaktować z miejscowymi agencjami lub organizacjami zajmującymi się rekrutacją i pomocą osobom niepełnosprawnym w znalezieniu pracy. Mogą one połączyć Cię z odpowiednimi kandydatami i dostarczyć wsparcie podczas procesu rekrutacyjnego.
 2. Portale internetowe
  Sprawdź specjalne portale internetowe, które skupiają się na ofertach pracy dla osób niepełnosprawnych. Takie portale mogą zawierać szeroki zakres ogłoszeń i narzędzi, które ułatwią rekrutację.
 3. Social media
  Wskaż swoje zainteresowanie zatrudnianiem osób niepełnosprawnych na swoich profilach w mediach społecznościowych. Możesz dostarczyć informacji o otwartych stanowiskach pracy i zachęcać zainteresowane osoby do przesyłania swoich aplikacji.
 4. Współpraca z instytucjami edukacyjnymi
  Lokalne szkoły, uczelniami lub warsztatami terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych to dobra miejsca do poszukiwań pracowników z niepełnosprawnością. Zaproponuj współpracę w zakresie rozwoju umiejętności i organizuj programy staży lub praktyk, które mogą później prowadzić do zatrudnienia.
 5. Kampanie informacyjne
  Przeprowadź kampanię informacyjną, aby poinformować społeczność o Twojej otwartości na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Możesz opublikować ogłoszenia w lokalnych mediach, na stronie internetowej firmy i plakatach w miejscach publicznych.
 6. Rekrutacja przez agencje zatrudnienia
  Skorzystaj z usług agencji zatrudnienia specjalizujących się w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Mogą one pomóc w znalezieniu odpowiednich kandydatów, przeprowadzić wstępne rozmowy i ocenić ich umiejętności. Polecamy naszą Agencją, mamy doświadczenie w rekrutacji osób z niepełnosprawnością. Należy podkreślić, że każdy pracownik w naszej Agencji to osobą niepełnosprawna więc znamy temat ‘’od kuchni’’.
 7. Współpraca z odpowiednimi organizacjami
  Nawiąż współpracę z organizacjami, które pomagają osobom niepełnosprawnym znaleźć pracę. Może to obejmować wspólne projekty, szkolenia lub udział w specjalnych targach pracy dla osób niepełnosprawnych.


Czy warto rekrutować kandydatów z niepełnosprawnością?

Ważne jest, aby być przygotowanym na zatrudnienie osób niepełnosprawnych poprzez dostosowanie środowiska pracy do ich potrzeb oraz zapewnienie odpowiedniego wsparcia i szkoleń. Również ważne jest, aby proces rekrutacyjny i wszystkie dokumenty związane z zatrudnieniem były zgodne z przepisami dotyczącymi równego traktowania.

Jakie są obowiązki pracodawcy wobec niepełnosprawnego pracownika?

W tym miejscu warto wspomnieć o trzech zasadniczych aspektach:

#1 Dostępność

Pracodawca powinien zapewnić dostęp do miejsca pracy dla niepełnosprawnych pracowników poprzez dostosowanie budynków, dróg, wejść, wind i toalet do ich potrzeb.

#2 Równe traktowanie

Pracodawca jest zobowiązany do równego traktowania niepełnosprawnych pracowników w zakresie zatrudnienia, awansu i wszelkich innych aspektów związanych z pracą zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

#3 Dostosowanie stanowiska pracy

Jeżeli to możliwe, pracodawca powinien dostosować stanowisko pracy do potrzeb niepełnosprawnego pracownika, na przykład poprzez dostarczenie narzędzi lub technologii asystujących.

Czas pracy pracownika niepełnosprawnego

Według obowiązującej ustawy osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności mogą pracować 8 godzin dziennie, czyli 40 godzin tygodniowo, a osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem mogą pracować 7 godzin tygodniowo i maksymalnie 35 godzin na tydzień. Odstępstwem od skróconego czasu pracy pracownika jest wyrażenie chęci pracownika na nadgodziny jak i zgoda lekarza medycyny pracy.

Rekrutacja jak i poszukiwanie osób niepełnosprawnych do pracy – podsumowanie

Rekrutacja to proces złożony. Każda osoba, która rekrutuje, robi to inaczej. Rekrutacja osoby z niepełnosprawnością, a osobą pełnosprawną nie różni się wiele. Różnice polegają na tym, że należy dostosować stanowisko pracy i dopełnić odpowiednich formalności takich jak zgoda lekarza na wykonywane obowiązki pracownicze na danym stanowisku. Informacje o poszukiwaniach pracownika dobrze jest rozpowszechnić ‘’drogą pantoflową’’, jednocześnie ogłosić to w social mediach i kanałach informacyjnych.

Jeśli poszukujesz pracownika z niepełnosprawnością do swojego przedsiębiorstwa, to wejdź i sprawdź, co możemy zaproponować audyt PFRON.

Aneta Skrzypek
Aneta Skrzypek

Cześć, mam na Imię Aneta Skrzypek. W AOZ pracuję jako Specjalista ds. rekrutacji i promocji.

Oprócz kontaktu z ludźmi w rekrutacji lubię zaszyć się w biurze i co nieco napisać, czym chętnie dzielę się na naszym blogu.

Jestem osobą z niepełnosprawnością wzrokową, straciłam oko w wypadku, więc temat niepełnosprawności jest mi bliski i to jemu poświęcę najwięcej uwagi.