Praca a renta chorobowa to nadal gorący temat wśród osób z niepełnosprawnością. Spora ilość osób z przyznaną rentą jak i pracodawcy nie wiedzą o tym, że można nieźle zarabiać i pobierać świadczenie rentowe. Zanim przejdę do objaśnienia tematu, przybliżymy temat definicji świadczenie rentowe.

Co to takiego renta? Kto ją przyznaje?

Renta to świadczenie pieniężne przyznawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).
Wyróżnia się z 3 rodzaje rent:

 • renta stała, w przypadku osób, u których nie ma szans na poprawę zdrowia;
 • renta okresowa, w przypadku osób, które rokują na poprawę zdrowia;
 • szkoleniowa, w przypadku osób, które w wyniku wypadku w pracy przekwalifikowują się zawodowo. 

Czy rencista może pracować?

Jak najbardziej osoba z przyznaną rentą może pracować. Pobieranie renty nie wyklucza ją z możliwości podjęcia pracy. Często mylące jest napis na decyzji o przyznaniu renty, który brzmi ‘’niezdolny do pracy’’, ‘’całkowicie niezdolny do pracy’’, ‘’częściowo niezdolny do pracy’’. Pomimo tych zapisów można pracować.

Ile może zarabiać rencista?

Jeśli rencista przekroczy 130% przeciętnego wynagrodzenia, to ZUS może wstrzymać wypłatę renty. Główny Urząd Statystyczny (GUS) co kwartał wyznaczą kwotę, której nie należy przekroczyć. Na dzień dzisiejszy jest to kwota:

 • 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2023 r. wynosi 4904,10 zł – przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie emerytury / renty,
 • 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2023 r. wynosi 9107,50 zł – przychody powyżej tej kwoty będą oznaczać zawieszenie emerytury / renty.

Czy warto pracować na rencie?

To zależy od indywidualnych okoliczności i preferencji. Praca na rencie może mieć wiele zalet, ale również wad. Rencista może dorobić do renty tylko część etatu, ale jeśli czuję się na siłach, może pracować na pełen etat, a nawet więcej, jeśli tylko zdrowie pozwala, pamiętając o tym, żeby nie przekroczyć kwoty, która sprawi, że ZUS wstrzyma rentę.

Zalety pracy na rencie:

 • Dodatkowe dochody – praca może poprawić sytuację materialną rencisty, zwłaszcza jeśli wysokość renty jest niewystarczająca do pokrycia podstawowych wydatków.
 • Aktywność zawodowa – praca może być źródłem satysfakcji i poczucia sensu życia. Może również pomóc w utrzymaniu kondycji fizycznej i psychicznej.
 • Rozwój zawodowy – praca może być okazją do zdobycia nowych umiejętności i doświadczenia.

Wady pracy na rencie:

 • Zmniejszenie lub zawieszenie renty – jeśli przychody z pracy przekroczą określone limity, renta może zostać zmniejszona lub zawieszona.
 • Zwiększone obciążenie fizyczne i psychiczne – praca może być trudna dla osób z ograniczoną sprawnością fizyczną lub psychiczną.
 • Ograniczenie czasu na inne aktywności – praca może wiązać się z koniecznością poświęcenia mniej czasu na odpoczynek, hobby czy życie rodzinne.

Kto powinien rozważyć pracę na rencie?

Praca na rencie może być dobrym rozwiązaniem dla osób, które mają niskie dochody z renty. Nie tylko kwestie finansowe posuwają rencistów do podjęcia pracy. Renciści to często osoby, które chcą nadal zdobywać nowe umiejętności, doświadczenie i być aktywni zawodowo. Warto pamiętać, aby praca była dostosowana do niepełnosprawności i możliwości fizycznych rencisty. 

Czy na rencie można pracować i ile można dorobić na rencie? Podsumowanie.

Decyzja o tym, czy pracować mając rentę, jest indywidualna. Warto rozważyć wszystkie za i przeciw, aby podjąć najlepszą dla siebie decyzję. Rencista może zarabiać niezależnie od tego, jaki tytuł nada ZUS na decyzji.

Pracodawca, który przyjmuję osobę do swojej firmy, jest zwolniony z podatku chorobowego, co zmniejsza koszty utrzymania takiego pracownika. Dlatego, jeśli się jeszcze zastanawiasz, to polecam sprawdzić nasze oferty pracy.

Aneta Skrzypek
Aneta Skrzypek

Cześć, mam na Imię Aneta Skrzypek. W AOZ pracuję jako Specjalista ds. rekrutacji i promocji.

Oprócz kontaktu z ludźmi w rekrutacji lubię zaszyć się w biurze i co nieco napisać, czym chętnie dzielę się na naszym blogu.

Jestem osobą z niepełnosprawnością wzrokową, straciłam oko w wypadku, więc temat niepełnosprawności jest mi bliski i to jemu poświęcę najwięcej uwagi.