Najczęściej na orzeczeniu rentowym widnieje taki zapis jak ‘’niezdolny do pracy’’ lub ‘’częściowo niezdolny do pracy’’. Większość ludzi interpretuje to w taki sposób, że nie może podjąć pracy, gdy została przyznana renta, a to mit! Możesz pracować na rencie i nieźle zarabiać. Chcesz wiedzieć, ile? Wszystko wyjaśnię w tym artykule, ale najpierw skupmy się na tym co to w ogóle ‘’renta’’ i kto ją przyznaję?

Czym jest renta? Jaka instytucja przyznaje rentę?

Renta to długoterminowe świadczenie pieniężne z funduszy ubezpieczeniowych. W Polsce wypłaca je Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Osoba, która ubiega się o przyznanie renty, musi dostarczyć odpowiednie dokumenty medyczne potwierdzające schorzenie. ZUS wyznacza termin i miejsce komisji, na którą należy przyjść, obecność jest obowiązkowa. Komisja przyznaje lub odrzuca wniosek o rentę, oczywiście można od tej decyzji się odwołać.

Jakie są rodzaje rent?

Od 1 marca 2023 r. renty wzrosły o 14,8 procent. Co roku renty są waloryzowane. Są różne rodzaje rent w zależności od tego, gdzie została niepełnosprawność nabyta i jaki dana osoba ma czas składkowania do ZUS-u.

#1 Renta wypadkowa

Jest to rodzaj renty, która jest przyznawana z racji wypadku w pracy, niezależnie od lat składkowania. Może być przyznana z racji nagłego wypadku w pracy, wynikiem czego jest częściowa lub całkowita utrata zdrowia, ale też może być skutkiem wypalenia zawodowego czy też choroby zawodowej. W przypadku tej renty wyróżniamy:
– Rentę stałą, jak sama nazwa wskazuje, przyznawana jest na stałe. Taka osoba nie rokuje na poprawę zdrowia.
– Rentę okresową, przyznawana na określony czas gdy osoba rokuje na wyzdrowienie.
– Rentę szkoleniową, przyznawana na okres od 6 do 36 miesięcy, najczęściej w trakcie której pracownik przekwalifikowuje się z racji wypadku w pracy.

#2 Renta z tytułu niezdolności do pracy

Renta ta przysługuje osobie, którą uznano za niezdolną do pracy częściowo lub całkowicie z powodu stanu zdrowia. Zgodnie z nowymi obowiązującymi przepisami niezdolność do pracy orzekana jest na okres nie dłuższy niż 5 lat. Podstawowym warunkiem do uzyskania renty jest przedstawienie całkowitej lub częściowej niemożności do wykonywania pracy zarobkowej. 

#3 Renta socjalna

Renta ta przysługuje osobom, które nie wypracowały okresu składkowego przed utratą zdrowia. Renta socjalna może być okresowa lub stała. Warunkiem do przyznania tej renty jest pełnoletność, a przyznaję się ją osobie, której naruszenie zdrowia wystąpiło ‘’od dzieciństwa’’ do okresu nauki. 

#4 Renta rodzinna

To renta przyznawana osobie po śmierci bliskiej osoby, która w chwili śmierci była uprawniona do renty lub emerytury z tytułu niezdolności do pracy, a także po śmierci bliskiej osoby, która była ubezpieczona i spełniła warunki do przyznania renty lub emerytury. Może się starać o nią wdowa, wdowiec, ale także dzieci osób zmarłych, które są w trakcie nauki. 

Czy można pracować, gdy przyznano rentę? Ile można dorobić do renty?

Można pracować, mając rentę. Co kwartał GUS (Główny Urząd Statystyczny) ustala kwoty, do jakich można dorobić do renty, pracując. Od 1 czerwca 2023 r. jest to kwota równa 70% przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia. 

Osoba z niepełnosprawnością, gdy czyta stwierdzenie ‘’niezdolny do pracy’’, to automatycznie twierdzi, że nie może podjąć pracy, dlatego często osoby niepełnosprawne są bierne zawodowo. Wiele pracodawców twierdzi również, że osoba z niepełnosprawnością nie może podjąć pracy, mając rentę. Społeczeństwo należy w tym temacie kształcić i uświadamiać, że można pracować nawet jeśli została im przyznana renta, nie muszą przerywać pracy.

Czy warto pracować, mając rentę? Za i przeciw.

Opinie na ten temat mogą się różnić, ponieważ zależy to od indywidualnych okoliczności i zdrowotnej sytuacji osoby otrzymującej rentę. W mowie potocznej renta często kojarzy się z sytuacją, w której osoba jest niezdolna do pracy i musi polegać na wsparciu finansowym od państwa. Jednak nie wszyscy otrzymujący rentę są całkowicie niezdolni do pracy i niektórzy z nich decydują się na podjęcie zatrudnienia.

Decyzja o pracowaniu przy otrzymywanej renty zależy od kilku czynników, takich jak:

  1. Życie społeczne i satysfakcja z pracy. Pracę można doświadczać jako satysfakcjonujące doświadczenia, które zapewnia cel życia, pozwala nawiązywać nowe kontakty i utrzymać aktywność społeczną.
  2. Dodatkowy dochód. Praca może przynieść dodatkowe źródło dochodu, które może pomóc w poprawie jakości życia i zaspokojeniu swoich potrzeb.
  3. Samodzielność finansowa. Pozwala na większą niezależność finansową, co może być ważne dla niektórych osób otrzymujących rentę.
  4. Zdobycie i utrzymanie nowych umiejętności. Praca może być sposobem na rozwijanie umiejętności zawodowych i osobistych oraz na utrzymanie dostępu do rynku pracy.

Podatek od renty? Czy w ogóle taki istnieje?

Renta nie jest opodatkowana do kwoty 2500 zł. Osoby, które nie przekraczają renty do tej kwoty, nie muszą odprowadzać podatku dochodowego. To reforma, która weszła w 2023 r., a co za tym idzie to podwyższenie świadczenia o ten podatek. Szacuję się, że aż 90 procent rencistów zyskała na tej zmianie. Rozliczając się, należy wskazać fakt, że pobieramy rentę. Niezależnie od tego, jaka renta jest pobierana, musimy się z niej rozliczyć w odpowiedniej rubryce PIT-37.

Praca na rencie. Przepisy, podatki i co warto wiedzieć? Podsumowanie.

Warto wiedzieć, że niezaprzeczalnie możesz pracować na rencie niezależnie od wysokości, okresu czy też rodzaju, jaki zostanie przyznana przez ZUS. Może się zdarzyć, że ZUS zatrzyma czy też zawiesi wypłacanie renty, jeśli przekroczy kwota zarobkowa, którą wyznaczył GUS. Są to przypadki bardzo rzadkie, ale warto pilnować tej kwoty i co kwartał ją sprawdzać na głównej stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych również udzieli taką informację. Osoby niepełnosprawne, która pracują i są aktywne zawodowo, są na pewno bardziej komunikatywne i nie warto się zniechęcać, jeśli poszukiwanie pracy trwa trochę dłużej ze względu na brak wiedzy dotyczący pracy rencisty na etacie. Zatrudniając osobę z przyznaną rentą, pamiętaj o optymalizacji kosztów zatrudnienia. Jeśli chcesz się dowiedzieć, to kliknij więcej na link.

Aneta Skrzypek
Aneta Skrzypek

Cześć, mam na Imię Aneta Skrzypek. W AOZ pracuję jako Specjalista ds. rekrutacji i promocji.

Oprócz kontaktu z ludźmi w rekrutacji lubię zaszyć się w biurze i co nieco napisać, czym chętnie dzielę się na naszym blogu.

Jestem osobą z niepełnosprawnością wzrokową, straciłam oko w wypadku, więc temat niepełnosprawności jest mi bliski i to jemu poświęcę najwięcej uwagi.