Czy praca zdalna daje większe możliwości osobom z niepełnosprawnością? Czy home office się sprawdza? Co mówi nowa ustawa dotycząca pracy zdalnej? Na te pytania odpowiem w tym artykule, ale najpierw wyjaśnię, czym jest praca zdalna.

Czym jest praca zdalna?

Praca zdalna to organizacja pracy, która polega na jej wykonywaniu poza biurem za pomocą komputera, laptopa czy też innych środków komunikacji elektronicznej. Osoba pracująca zdalnie może wykonywać swoje obowiązki w domu, kawiarni, czy nawet w podróży. Praca zdalna umożliwia większą elastyczność czasową, oszczędność czasu i kosztów związanych z dojazdem do biura oraz dostęp do szerszego rynku pracy, gdyż nie jest ograniczona odległością od miejsca zamieszkania. 

Co mówi ustawa pracy o home office? Przepisy uzupełniające.

Kwestia pracy zdalnej została uregulowana w tzw. ustawie covidowej z marca 2020 r.  Zgodnie z jej przepisami pracodawca może wysłać pracownika na pracę zdalną w trakcie obowiązywania pandemii lub stanu zagrożenia z powodu COVID-19, a także 3 miesiące po jej ustaniu, była to ustawa tymczasowa. Ta ustawa otworzyła nowe horyzonty na pracę zdalną i bardzo dobrze przyjęła się na rynku pracy. Została ona uzupełniona o nowe przepisy 7 kwietnia bieżącego roku.

Nowe przepisy wprowadzają definicję pracy zdalnej i ściśle określają to, że miejsce pracy zdalnej musi być uzgodnione z pracodawcą. Może ono zostać uzgodnione podczas podpisywania umowy albo w trakcie jej trwania.
Takie uzgodnienia powinny zawierać:

  • Fakt pracy zdalnej.
  • Określenie czy będzie ona w systemie hybrydowym, czy całkowicie zdalnie.
  • Dokładne miejsce wykonywanej pracy.
  • Inne istotne elementy zgodnie z ustaleniami stron.

Jakie korzyści daje praca zdalna dla osób z niepełnosprawnością?

Home office, czyli praca zdalna, może zapewnić wiele korzyści. Osobom z niepełnosprawnością dała ogromne możliwości. Ułatwia to osobom o znacznej niepełnosprawności, gdy nie mają możliwości dojazdu do pracy albo budynek, w którym znajduje się firma, nie jest dostosowany do wózka inwalidzkiego. To najczęściej dyskwalifikowało takiego pracownika, pomimo że posiadał on odpowiednie kompetencje na dane stanowisko. Dzięki Home office ta przeszkoda nie jest już wykluczająca. Dzięki pracy zdalnej rynek pracy dla osób z niepełnosprawnością stał się bardziej otwarty.

Korzyści pracy zdalnej: 

#1 Elastyczne godziny pracy

Praca zdalna pozwala na dostosowanie godzin pracy do własnych preferencji. Możesz pracować wtedy, gdy jesteś najbardziej produktywny, o ile spełniasz wymagania dotyczące czasu pracy i terminów dostarczania pracy.

#2 Oszczędność czasu i pieniędzy

Nie trzeba tracić czasu na dojazdy do biura. W związku z tym można zaoszczędzić na kosztach paliwa, opłatach parkingowych i innych wydatkach związanych z dojazdem do pracy.

#3 Wygoda

Praca w domu pozwala na pracę w komfortowych warunkach, w znanym i przyjaznym środowisku. Można pracować w ubraniu, w którym czujemy się najbardziej komfortowo, a także mieć dostęp do wszystkich udogodnień domowych. 

#4 Zwiększenie produktywności

Niektóre osoby czują się bardziej skoncentrowane i produktywne, pracując w swoim własnym środowisku. Brak konieczności udziału w niepotrzebnych spotkaniach lub rozpraszających rozmowach może pomóc skupić się na wykonywaniu zadań.

#5 Zwiększenie równowagi między pracą a życiem prywatnym

Praca zdalna może pomóc utrzymać lepszą równowagę między pracą a życiem prywatnym, ponieważ pozwala na elastyczne zarządzanie czasem i daje większe możliwości spędzania czasu z rodziną i przyjaciółmi.

#6 Rozszerzenie możliwości zatrudnienia

Praca zdalna daje możliwość zatrudnienia osób, które nie mogą pracować w tradycyjnym biurze ze względu na różne ograniczenia, takie jak odległość, niepełnosprawność fizyczna, opieka nad dziećmi lub innymi członkami rodziny itp. 

#7 Ochrona zdrowia

Praca zdalna może pomóc w uniknięciu chorób związanych z biurem, takich jak przeziębienia i grypa, które łatwo się przenoszą w zamkniętej przestrzeni.

Warto jednak pamiętać, że home office może również wiązać się z pewnymi wyzwaniami, takimi jak: trudności w komunikacji, koordynacji zespołu, samotności, trudności w separacji pracy od życia prywatnego czy konieczność samoorganizacji.

Jakie są korzyści dla pracodawcy z zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością w trybie home office?

Jakie obowiązku wobec pracodawców wynikają z zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, opisaliśmy w poprzednim artykule, ale teraz skupię się na korzyściach zatrudnienia tych osób w systemie zdalnym.

#1 Zwiększona różnorodność

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami wprowadza różnorodność w zespole, co może prowadzić do większej innowacyjności, kreatywności i różnorodności perspektyw. Dzięki temu organizacja może lepiej poradzić sobie z różnymi wyzwaniami.

#2 Wyższa retencja pracowników

Osoby z niepełnosprawnościami często spotykają się z trudnościami w znalezieniu pracy, dlatego gdy dostaną szansę na zatrudnienie, są bardziej lojalne i skłonne dłużej pozostać w organizacji. To może prowadzić do większej stabilności zespołu i zmniejszenia kosztów związanych z rotacją pracowników.

#3 Wyższa motywacja

Pracownicy z niepełnosprawnościami, którzy mają możliwość pracy w domu, mogą czuć się bardziej docenieni i zmotywowani do osiągnięcia wysokich wyników. Praca zdalna może pomóc w zwiększeniu poziomu autonomii i elastyczności, co wpływa na zwiększenie zaangażowania w wykonywane zadania.

#4 Zmniejszenie kosztów

Praca zdalna pozwala na obniżenie kosztów związanych z wynajmem lub utrzymaniem biura, co może być korzystne dla organizacji. Dodatkowo, osoby pracujące w trybie home office mogą często bardziej efektywnie zarządzać czasem i zadaniami, co przekłada się na większą produktywność.

#5 CSR – przedsiębiorca odpowiedzialny społecznie

Dbałość o równowagę i integrację społeczną może przyciągać bardziej różnorodnych kandydatów, w tym osoby z niepełnosprawnościami. To daje organizacji konkurencyjną przewagę, ponieważ klienci coraz częściej doceniają różnorodność perspektyw i doświadczeń w zespołach.

Jakie możliwości daje praca zdalna osobom niepełnosprawnym? Podsumowanie.

Praca zdalna poszerzyła perspektywy i możliwości podjęcia pracy przez osoby niepełnosprawne, dzięki czemu można zauważyć wzrost zatrudnienia tych osób w systemie pracy zdalnej. Ja również pracuję w systemie hybrydowym, co osobiście bardzo ułatwia mi pracę i pogodzenia życia zawodowego z prywatnym. Pracodawca dzięki pracy zdalnej jest w stanie znaleźć specjalistę na dane stanowisko daleko od swojego zakładu pracy, co ułatwia poszukiwanie pracowników np. w małej miejscowości.

Pandemia rozpoczęła sprawne funkcjonowanie pracy zdalnej, co pomogło wielu osobom, w tym – pracownikom z niepełnosprawnością. 

Aneta Skrzypek
Aneta Skrzypek

Cześć, mam na Imię Aneta Skrzypek. W AOZ pracuję jako Specjalista ds. rekrutacji i promocji.

Oprócz kontaktu z ludźmi w rekrutacji lubię zaszyć się w biurze i co nieco napisać, czym chętnie dzielę się na naszym blogu.

Jestem osobą z niepełnosprawnością wzrokową, straciłam oko w wypadku, więc temat niepełnosprawności jest mi bliski i to jemu poświęcę najwięcej uwagi.